Hålltider för Vaeride OPEN 2018 i Åre/Björnen:
Nummerlappsutdeling och efteranmälan kl 17:00 till 18:30 på ÅreBjörnens Skidcenter


Starten går kl 19:00


Första målgång troligen vid ca. kl 19:40 och sista strax efter 21:00. Det kommer att vara löpande prisutdelning på ÅreBjörnens Skidcenter och mysigt efterhäng.