Hålltider för Vaeride 2017 i Åre/Björnen:
Nummerlappsutdeling och efteranmälan kl 17:00 till 18:30 på ÅreBjörnens Skidcenter


Starten går kl 19:00


Första målgång troligen vid kl 19:40 och sista strax innan 21:00. Det kommer att vara löpande prisutdelning på Skidcenter och mysigt efterhäng.